آغوش‌های خالی

آغوش‌های خالی
یادداشتی درباره‌ی انیمیشن کوتاه هر اتفاقی که افتاد من شما را دوست دارم...