جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ جمع‌بندی

جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ جمع‌بندی
نگاهی به پنج فیلم برتر جشنواره فیلم کوتاه تهران به انتخاب شخصی.