چشم‌ها را بشوئید

چشم‌ها را بشوئید
مردی بدون رنگ، کلاسیک تجربه گرا.