صبحانه‌ای به طول یک زندگی

صبحانه‌ای به طول یک زندگی
راویولی؛ یک صبح همیشگی برای یک زوج که آینه‌ی حوادث زندگی‌های ما هستند.