هیچ‌کس نی مورد علاقه مرا ننواخت

هیچ‌کس نی مورد علاقه مرا ننواخت
گلیچ از روی نقشه بافته نمی‌شود. باید آن را به خاطر سپرد.